Thailand Business Pages (Thailand trade)

บจก. ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์

ติดต่อเรา

บจก. ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์
ที่อยู่ : 559/26 หมู่ 7
ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 02-325-0321-4
โทรสาร : 02-325-0324
อีเมลล์ : info@cpmflow.com
เว็บไซต์ : www.cpmflow.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท :บจก. ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์
ประเภทธุรกิจ : CPM เป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้นำด้านการออกแบบผลิตและติดตั้งงานเหล็กและสแตนเลสทุกประเภท รวมถึงงานระบบในลักษณะงานทั่วไปและในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด CPM ENGINEERING CENTER CO.,LTD เป็นผู้ดำเนินงาน ส่วนสำคัญในการทำงาน คือ ทีมงานและช่างชำนาญงานเฉพาะทางโดยตรง งานทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า งานผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี 100% จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน. ออกแบบติดตั้งงานระบบแบบครบวงจร อาทิเช่น ระบบลำเลียงวัสดุด้วยลม,เกลียวลำเลียง,กระบวนการผลิตสินค้าหลากประเภทระบบกำจัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม dust collecting System, Big Bag Station Jumbo Bag Big Bag Loading & Unloading และอีกหลายด้านของงานวิศวกรรมรวมถึง อุปกรณ์ support ในการทำงาน เช่น Rotary Valve, Separator Filter, Axial Fan, Blower, Strainer Filter, Screw Conveyor เป็นต้น. นอกจากงานผลิตและออกแบบที่มีคุณภาพแล้ว กลุ่มบริษัท CPM ยังนำสินค้าสำเร็จรูปในการ support งานผลิต เพื่อจำหน่าย ดำเนินงานโดย บริษัท ซีพีเอ็ม เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด CPM TRADING (THAILAND) CO.,LTD เช่น เหล็ก,สแตนเลส,วาวล์,ประเก็น,ระบบท่อ,ลูกปืน และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่อยู่ 1 :559/26 หมู่ 7 ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ :02-325-0321-4
โทรสาร :02-325-0324
อีเมลล์ :info@cpmflow.com
เว็บไซต์ :www.cpmflow.com
ติดตั้งงาน utility pipe, process pipe, sanitary pipe, rack pipe, dust pipe, dust exhaust, งานหุ้มฉนว CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD. บจก. ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ 2021-05-31 00:00:00